Ditte Liss
Psykoterapi och kreativitet


Kungsängstorgs  psykoterapimottagning

Hamnesplanaden 6,
Uppsala


samt


Trädgårdsgatan 11,
Uppsala


Tel: 0762496327
  

dittanliss@live.com

Om mig:
Ditte Liss leg psykoterapeut Uppsala


Mitt namn är Ditte Liss och jag är
leg. psykoterapeut.
Min grundutbildning är leg. arbetsterapeut och jag är även fil. mag. musikterapeut,
certifierad terapeut i visualiserande psykoterapi (symboldrama), 
samt mindfulnessinstruktör.Jag arbetar främst med
psykoterapi på psykodynamisk grund.
I denna psykoterapiform ser man varje individ som unik. Man strävar efter en förtroendefull relation mellan patient och terapeut där individuella livsmönster kan bli synliga och därmed också möjliga att påverka.
Jag använder mig även av KBT-interventioner och mindfulness vid behov.
Har även en grundläggande utbildning i
IPT, interpersonell psykoterapi, som är en korttidsterapimetod som visat sig ge goda resultat vid bl.a. depression.Samtalet är alltid utgångspunkten för arbetet, men vid behov eller önskemål används visualiserande psykoterapi (symboldrama), musiklyssning och/eller bildskapande som komplement.
Kreativa metoder kan många gånger fördjupa och påskynda processen.Jag har närmare 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och slutenvård. Har också arbetat många år med funktionshindrade inom habiliteringen samt inom primärvård. Jag har mött människor med många olika typer av svårigheter och såväl unga vuxna som människor i och över pensionsåldern.Arbetar med såväl längre som kortare individuella kontakter samt med mindfulnessgrupp/kurs.Jag har tillgång till samtalsrum centralt i Uppsala.

Ditte Liss

leg. psykoterapeut


Certifierad terapeut i visualiserande psykoterapi(symboldramaterapeut),

mindfulnessinstruktör

musikterapeut fil.mag.

leg. arbetsterapeut


Erbjuder rabatterad psykoterapi för studenter och pensionärerMedlem i PC
(Föreningen Psykoterapicentrum)

www.psykoterapicentrum.sewww.kungsangstorgspsykoterapi.sewww.symboldrama.sewww.mindfulnesscenter.se
Innehar F-skattesedel