Ditte Liss Psykoterapi

och kreativitet

Tel: 0762496327

(lämna gärna meddelande)

Besöksadress:

 

Kungsängstorgs psykoterapimottagning, Hamnesplanaden 6

Uppsala

 

samt

Apoteksv. 8D, Knivsta

Om mig:

Mitt namn är Ditte Liss och jag är leg. psykoterapeut. Min grundutbildning är leg. arbetsterapeut och jag är också utbildad musikterapeut, symboldramaterapeut samt mindfulnessinstruktör.

Jag arbetar främst med psykoterapi på psykodynamisk grund. I denna psykoterapiform ser man varje individ som unik. Man strävar efter en förtroendefull relation mellan patient och terapeut där individuella livsmönster kan bli synliga och därmed också möjliga att påverka. Använder mig även av mindfulness och KBT vid behov. Jag har kompletterat mina kunskaper med en 1-årig utbildning i KBToch är utbildad mindfulnessinstruktör. Använder mig av mindfulness såväl i individuella kontakter som i grupp/kursverksamhet. Har också en grundläggande utbildning i IPT, interpersonell psykoterapi, som är en korttidsterapimetod som visat sig ge goda resultat vid bl.a. depression. Jag anpassar min metod efter behov och önskemål hos den jag möter.

 

 

Samtalet är alltid utgångspunkten för arbetet, men vid behov eller önskemål, används symboldrama, musiklyssning och/eller bildskapande som komplement. Kreativa metoder kan många gånger fördjupa och påskynda processen.

Jag har närmare 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård och slutenvård. Har också arbetat många år med funktionshindrade inom habiliteringen samt inom primärvård. Jag har mött människor med många olika typer av svårigheter och såväl unga vuxna som människor i pensionsåldern.

Arbetar med såväl längre som kortare individuella kontakter samt med mindfulnessgrupp/kurs.

Jag har tillgång till samtalsrum centralt i Uppsala samt i Knivsta.

Håller gärna i utbildning/föreläsning t.ex. om mindfulness och/eller kreativa metoder.

Ditte Liss

leg. psykoterapeut

 

certifierad symboldramaterapeut

mindfulnessinstruktör

musikterapeut fil.mag.

leg. arbetsterapeut

Erbjuder rabatterad psykoterapi för studenter och pensionärer